Wolontariat

Czym jest wolontariat? Według definicji na Wikipedii wolontariat (łac. voluntarius – dobrowolny) – to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych osób lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. Sam zaś wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu.

Chcielibyśmy podkreślić, że Wroniecka Dycha, ja każda wielka impreza, a taką bez wątpienia jest wydarzenie, na którym pojawia się co roku ponad 400 biegaczy i 50 kijkarzy nie mogłaby się odbyć bez dziesiątek wolontariuszy. Ludzi, którzy jak mówi przytoczona na początku definicja poświęcają swój prywatny czas, by całkowicie za darmo pomóc w organizacji biegowego święta we Wronkach.

W tym miejscu gorące podziękowania kierujemy przede wszystkim do uczniów wronieckich szkół, którzy w dniu Wronieckiej Dychy pomagają nam w biurze zawodów wydając pakiety, czy uwijając się na trasie w punktach żywieniowych. Nie chcąc nikogo pominąć dziękujemy wszystkim, którzy kiedykolwiek, w jakikolwiek, choć drobny sposób pomogli nam w organizacji Wronieckiej Dychy. Z całą pewnością w ciągu sześciu już lat było Was sporo.

Wroniecka Dycha to impreza organizowano rękoma nie tylko członków Stowarzyszenia Wroniecki Klub Biegacza. W dniu, w którym do Wronek zjeżdżają z całej Polski setki biegaczy, to przede wszystkim wydarzenie, które odbywa się dzięki wolontariuszom.